Archive for 2014. január

A próbák felépítése

január 27, 2014

Tudom, hogy tavaly november óta nem tudtok aludni, ezért megosztok most annyit, amennyi van, aztán később a többit is 🙂

A vitézi/harcos próbák általános tudnivalói

A próbák nem vizsgák, nem fokozatok. Bárki lehet jó és sokoldalú harcos ezek nélkül is, azonban, vannak, akik szeretnék egy egyre nehezedő feltételrendszerben lemérni tudásukat. Nekik hoztuk létre a vitézi próbák rendszerét. A próbákat bárki kiállhatja, azonban feltétel a klubtagsági könyv és az éves tagsági bélyeg megléte.

Próbákat Pusztakezes harc, Lovaglás, Kettlebell, Íjászat, Néptánc, Közelharci eszközök (pl.: csatacsillag, kelevéz, fokos, szablya, karikás, bot, stb…), Magyar népi kultúra próbanemekben lehet kiállni.

Bizonyos próbanemekben a próba nehézségi fokától függően előírás lehet saját ruházat (pl.: lovagláshoz kaftán, néptánchoz népviselet), vagy saját eszköz (pl.: íjászathoz íj, lovagláshoz ló, stb.) megléte. Ennek szükségességét mindig az adott próbanem vezére határozza meg.

Azonos próbanembe tartozó próbák között minimum 6 hónap gyakorlási időnek el kell telni akkor is, ha a vitéz egyébként teljesíteni tudná a következőt próbát is. Ez a megkötés nem vonatkozik arra az esetre, ha a vitéz más próbanemben is szeretné kipróbálni magát, a különböző próbanemek próbái akár egy napon is teljesíthetők.

A harcos a klubtagsági könyvet az első tagsági bélyeg megvásárlásával válthatja ki, ezt követően a próbák hitelesítése ebben a könyvben történik.

Az első próbát csak olyan harcos teljesítheti, aki az adott próbanemben minimum 4 hónap gyakorlattal rendelkezik. A gyakorlati idő és a klubtagsági könyv kiváltása után következik a harcos felövezése. Az első 4 hónap gyakorlatilag egy próbaidő, ami alatt a harcos megismerkedhet az adott próbanem mozgásanyagával, eldöntheti, szeretne-e komolyabban foglalkozni a felkészüléssel, valamint a vezér is megismerheti annyira, hogy eldöntse: emberileg alkalmas-e arra, hogy a vitézek soraiba lépjen.

Felövezéskör ünnepélyes keretek közt minden harcos kap egy 7 cm széles, méretre készített alap bőr fegyverövet. Az öv két célt szolgál. Egyrészt, mivel mindenki egyforma alapövet kap, szimbolizálja a közös alapot, de minden harcos saját igényeinek megfelelően díszítheti és szerelheti fel eszközökkel, tartókkal, díszekkel. Másrészt minden sikeres próba teljesítésekor a vitéz a próbanemnek megfelelő mintázatú réz veretet kap, ami az öv ékessége lesz, kivéve a 7. próba, mert a 7. veret ezüstből készül.

Klubtagsági könyvet kiválthat, valamint felövezésben részesülhet olyan harcos is, aki egyébként a próbákat egyelőre nem tervezi teljesíteni.

Sikeres próba esetén a harcos veretet és oklevelet kap a tagsági könyvbe való bejegyzés mellett, ami külön pénzébe nem kerül, mint ahogy a próba teljesítése sem. Ezeket az éves tagsági díj tartalmazza.

A próbanemek hitelesítői a vezérek, akik nem demokratikus úton lettek megválasztva, hanem tapasztalatuk, életmódjuk, képzettségük, munkásságuk, tudásuk alapján lettek felkérve és elfogadva.

A próbák teljesítésekor mindenki részt vehet nézőként bármelyik próbanemből, aki tagsági könyvvel rendelkezik, azonban vélemény-nyilvánítási joga csak annak a vitéznek van, aki az adott próbát már sikeresen teljesítette.

Aki klubtagsági könyvet váltott ki, köteles az „Útravalóban” foglalt iránymutatásoknak megfelelően élni. Természetesen mindenki hibázik, hibázhat is, de minimum törekedni kell egy magasabb erkölcsi szint képviseletére.

Abban az esetben, ha valaki olyan magatartást tanúsít, amely nem méltó a magyar múlthoz és az Útravalóban megfogalmazottakhoz, valamint a többi vitéz hírnevét rontja, első alkalommal figyelmeztetésben részesül. Második alkalommal azonban a vitézek közül kizárják, tagsági könyvét és veretes övét visszaveszik. Erről a vezérek közösen döntenek.

Az erkölcsi értékeket szimbolizálják bizonyos próbák is, például az ellenfelet/társunkat nem magunk alá gyűrjük, letapossuk, hanem felemeljük.

A társak egymás hátát védve feltétel nélkül meg kell, hogy bízzanak egymásban.

A ló és a lovas csak egymást segítve tud eredményesen dolgozni.

Népviseletben „tartása” lesz az embernek.

Stb…

Ne feledjük, hogy aki csak a látszatra törekszik, az hamar elbukik. Igazi tudást, és belső fejlődést csak a szorgalmas gyakorlás és az elmélyülés hozhat, ami a legtöbbször nem látványos!

Minden vitéznek sok erőt, kitartást, nyitottságot és alázatot kívánunk a felkészüléshez, és sikert, bátorságot a próbákhoz!

Kelt: 2013. Álom hava 30. napján

Útravaló

– Élj úgy, hogy hasznára legyél a környezetednek és a világnak!

– Ne avatkozz be mások életébe se szóval, se tettel!

– Fogadd el, hogy mindennek te vagy az oka, ami az életedben történik!

– Legyél egyenes, őszinte, de udvarias!

– Légy bátor és kitartó, de csak az igazság és a becsület vezéreljen minden

helyzetben! Legyen tartásod!

– Legyél jóindulatú és együttérző, legyen önuralmad!

– Társaidhoz mindig maradj hűséges!

– Minden nap tégy valamilyen szolgálatot valakinek!

– Mindig tartsd a szavad!

– Az új információkat mindig nyitottsággal és alázattal fogadd!

Kettlebell próbák

1. 1000 swing 1 órán belül férfiaknak 24, nőknek 16 kg-os súllyal

2. 1000 swing 1 órán belül férfiaknak 32, nőknek 24 kg-os súllyal

3. RKC/SFG snatch teszt (100 snatch 5 percen belül, férfiaknak 24, nőknek 16 kg-os súllyal)

4. Bulldog challenge (1 taktikai húzódzkodás, 1 katonai nyomás és 1 egylábas guggolás végrehajtása férfiaknak 32, nőknek 16 kg-os súllyal)

5. 100 snatch egy kézcserével, férfiaknak 24, nőknek 16 kg-os súllyal

6. 10 perc alatt 201 snatch, férfiaknak 24, nőknek 16 kg-os súllyal

7. Beast challenge/Iron maiden (1 taktikai húzódzkodás, 1 katonai nyomás és 1 egylábas guggolás végrehajtása férfiaknak 48, nőknek 24 kg-os súllyal)

FONTOS! A próbák teljesítése csak akkor sikeres, ha minden technika, minden ismétlés szabályos. A szabályosságot és a vizsga teljesítését a vezér igazolja, mint ahogy egyedi esetben ő dönthet eltérő súly használatáról is testsúly, életkor, vagy egészségi állapot függvényében.

Lovas próbák

1. Teve (alapok)

– a ló előkészítése

– nyergelés, kantározás

– adott táv és feladat teljesítése szintidőre

2. Bölény (lovaglás szőrén)

– a ló előkészítése

– kantározás

– adott táv és feladat teljesítése szőrén

– zárt pályán ügyességi feladatok teljesítése

3. Szarvas (ugrató próba)

– erdei ugratópálya teljesítése 60 cm-es akadályokon szintidőre

4. Farkas (kézifegyveres próba a közelharc fegyvereivel)

– buzogány, vagy fokos

– szablya

– kelevéz

– csatacsillag

5. Párduc (lovasíjász próba)

– meghatározott pályán célok legyőzése vágtató lovon

6. Medve (idomítási feladatok)

– pályán idomító feladatok bemutatása

7. Turul (összetett harci viadal)

– kijelölt pályán harci feladatok

FONTOS! Bizonyos próbákhoz a vezér előírhatja speciális, vagy formaruha viselését, valamint saját íj és ló meglétét!

Pusztakezes harci próbák

 1. 10×2 perc zsákolás 30” pihenőkkel küzdelmi jelleggel (kéz- és lábtechnikákat egyaránt folyamatosan alkalmazni kell).

2. Álló birkózás, ahol a cél az ellenfél felemelése (közel vízszintes tartásba) minimum a saját váll magasságáig.

3. 5 perc állóharc percenként váltott ellenfelekkel, pihenő nélkül, a cél az, hogy a próbát tevő harcos ne adja fel.

4. Küzdelem egyszerre 2 ellenféllel (csak fogások, feszítések, földharc, stb, ütés, rúgás nincs). A próba alatt a próbát tevő harcos nem kopoghat.

5. 2 harcos egymás hátát védi egyszerre több ellenfél ellen állóharcban.

6. Állóharc küzdelem 100 ellenféllel (1,5 percenként váltott ellenfelekkel).

7. Reagálás valós utcai támadásra. A próba maximum 1 hétig tart. A próba kezdetétől percnyi pontossággal számított 1 héten belül a próbát tevő harcost lehetőleg számára idegen személyek megtámadják váratlanul. A támadás valós szituációt teremt, az ereje is életszerű. A próbát tevő harcosnak emiatt egy héten keresztül fokozott figyelmi állapotban kell lennie, készen kell állnia, a támadáskor az általa tanúsított reakció számít, nem első sorban a technika. Nem menekülhet el, magyar véréhez méltóan kell felvennie a harcot ellenfeleivel.

FONTOS! Az olyan próbák során, ahol nincs előzetesen időtartam meghatározva, mindig a próba során dől el, mikor sikeres, illetve sikertelen a próba. Ezt a vezér dönti el.

A próbák során a sérülés nem mentő körülmény.

A próbákon mindenki saját felelősségére vesz részt, azzal kapcsolatban semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet.

Reklámok